День пам’яті героїв Крут

ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Детальніше...

Проведення показового заходу в режимі онлайн на честь початку двох революцій

«Приготування котлетної маси з м’яса та напівфабрикатів з неї: котлети, биточки, тюфтельки, рулет та ін.»Тема уроку: Приготування котлетної маси з м’яса та напівфабрикатів з неї: котлети, биточки, тюфтельки, рулет та ін.

Детальніше...

Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів


Тема: «Агроценози, їхня структура та особливості функціонування. Шляхи підвищення продуктивності агроценозів»

 
 

Детальніше...

Показовий урок з професійною спрямованістю «Барви твоєї професії. Історія розвитку токарного верстата»

Мета:

навчальна

 • розширити знання учнів про їх професію, що має сталий попит на ринку праці;
 • поглибити у учнів усвідомлення -  добробут нашої країни і всіх громадян примножується працею;
 • ознайомити учнів з історією розвитку токарного верстата;
 • показати практичну значущість вивчених понять та явищ.

виховна:

 • виховувати взаємоповагу, дисциплінованість, толерантність;
 • виховувати бережливе ставлення до обладнання  та інструментів;
 • прагнення сумлінно працювати.

розвиваюча:

 • розвивати логічне мислення учнів;
 • інтерес  до професії;
 • уміння творчо використовувати здобуту інформацію;
 • ділові якості, критичне ставлення до себе, до своїх можливостей;
 • трудову активність і працьовитість;
 •  життєві компетентності учнів, як майбутніх професіоналів.

Детальніше...

Вони віддали життя за Україну

Позакласний захід від учнів ІІ курсу, група № 12


Позакласний захід «ФІЗИКИ І ЛІРИКИ»Мета: розвивати творчі здібності, логічне і творче мислення, вміння аналізувати, розвивати фізико-математичну мову; активізувати розумову діяльність учнів; виховувати увагу, спостережливість, швидкість реакцій, активність та кмітливість; 

виховувати науковий світогляд учнів та почуття гумору. формувати навички колективної роботи учнів у поєднанні з індивідуальною; об’єднати спортивний азарт із логічним мисленням з огляду на інтереси й здібності учнів; розвивати інтерес до фізики.Детальніше...

Робочий зошит з практичної роботи (інформатика)


Зміст

1.
Правила техніки безпеки………………..4

2. Практична робота №1 по темі «Робота з таблицями  і
зображеннями у текстових

документах.»……………………………….5

3. Практична робота №2 по темі «Використання стилів і шаблонів документів.»………………………………...9

4. Практична робота №3 по темі «Автоматичне створення змісту документа. Настроювання параметрів сторінок.»…………………………………..13


Детальніше...

Проект використання дистанційного навчання

Ефективність використання елементів дистанційного навчання
при вивчені інформатики.


Сьогодні ми спостерігаємо швидкі темпи розвитку інформаційних технологій, засобів зв’язку, тотальну комп’ютеризацію всіх сфер діяльності суспільства, швидкозростаючі темпи розвитку глобальної мережі Інтернету, що значно розширює можливості  людини  щодо обміну інформацією, а також щодо можливостей вільного спілкування, розвитку та реалізації особистості, способів взаємодії та організації людей у спільноти.
У наш час швидких технологічних змін та інновацій викладачу дуже важливо отримувати найсвіжіші відомості про застосування нових рішень та підходів в освіті, вдосконалювати власні педагогічні навички, формувати в учнів нові компетенції та бути лідером у своїй сфері.

Детальніше...

Білки


Тема: Білки - складні біополімери.
Мета: сформувати знання про білки, як природні полімери, розкрити особливості хімічного складу та будови, з'ясувати причини різноманітності білкових молекул.
Основні терміни і поняття: біополімери, мономери, амінокислоти, білки, рівні організації білкової молекули (первинна, вторинна, третинні, четвертинна).Детальніше...

Закони постійного струму

План уроку
Мета. Повторити і узагальнити матеріал з розділу «Закони   постійного струму»
Навчальна мета. В цікавій ігровій формі повторити основні поняття і закони постійного струму, удосконалювати навики розв’язування якісних та розрахункових задач.
Розвиваюча мета. Розвивати пізнавальну активність, логічне мислення, вміння бачити прояви вивченого матеріалу в техніці, побуті, майбутній професії, розв’язувати задачі з технічним змістом.
Виховна мета. Розвиток комунікативних здібностей учнів, виховання вольових якостей, прагнення до перемоги.
Тип уроку. Формування умінь і навичок з використанням тестових завдань.Детальніше...

Сучасне визначення життя

Тема: Сучасне визначення життя, його основні ознаки. Рівні організації живої матерії.
Мета уроку: - сформувати сучасні погляди на походження життя, визначення життя;
- дати поняття про рівні організації живої матерії;
- сформувати наукові погляди на сукупність життя.
Основні поняття і терміни: життєдіяльність; рівні життя; молекулярний, клітинний, популяційно-видовий, біосферно-біоценотичний; біогеоценоз; жива матерія, обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження, подразливість, саморегулювання, самозародження, пан спермія.
Обладнання: таблиці: “Віруси”, “Бактерії”, “Гриби”, “Біоценоз діброви”.
 

Детальніше...

Біологія
Тема: 
вивчення основних закономірностей живої природи - завдання загальної біології.
Внутрішні вчені біологи України.
Детальніше...