Будова атому

Мета уроку:
Навчальна: ознайомити учнів з будовою атома, з гіпотезою Томсона, фундаментальним дослідом Резерфорда; ввести модель Дж. Томсона, планетарну модель атому Резерфорда; ознайомити з розвитком уявлень про будову атома.

Розвиваюча: сприяти розвитку знань про атом; побудити у учнів цікавість до науково - популярної літератури; до вивчення першоджерел відкриття конкретних явищ; зацікавити процесом мислення першовідкривачів, «злітом» їх думок; продовжити розвиток мислення, вміння аналізувати, порівнювати, робити логічні висновки.


Виховна: виховування навичок колективної роботи, навиків культури спілкування, виховування джерел моральної самосвідомості, толерантного відношення один до одного; вміння викласти свою точку зору, відстоювати свою думку.

Документи для завантаження: