Біологія
Тема: 
вивчення основних закономірностей живої природи - завдання загальної біології.
Внутрішні вчені біологи України.
Мета: - розширити знання учнів про біологію як сукупність наук про живі істоти, ознайомити з деякими відомостями про життя та діяльність видатних українських вчених, які працювали в галузі біології;
- активізувати інтерес учнів до вивчення біології.

Основні терміни і поняття: біологія, систематика вірусологія, бактеріологія, мікологія, альгологія, бріологія, ентомологія, зоологія, цитологія, гістологія, загальна біологія.

Обладнання:
- Підручник “Загальна біологія” М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г.Балан, В.М.Войціцький, К. : Генеза, 2001.
- портрети вчених - біологів.

Документи для завантаження: