Проект використання дистанційного навчання

Ефективність використання елементів дистанційного навчання
при вивчені інформатики.


Сьогодні ми спостерігаємо швидкі темпи розвитку інформаційних технологій, засобів зв’язку, тотальну комп’ютеризацію всіх сфер діяльності суспільства, швидкозростаючі темпи розвитку глобальної мережі Інтернету, що значно розширює можливості  людини  щодо обміну інформацією, а також щодо можливостей вільного спілкування, розвитку та реалізації особистості, способів взаємодії та організації людей у спільноти.
У наш час швидких технологічних змін та інновацій викладачу дуже важливо отримувати найсвіжіші відомості про застосування нових рішень та підходів в освіті, вдосконалювати власні педагогічні навички, формувати в учнів нові компетенції та бути лідером у своїй сфері.

Дистанційне навчання – це одна із форм організації  навчального процесу, в якій  усі або частина занять здійснюється з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій за умови територіальної віддаленості викладача й учнів.


Пропонуємо завантажити проект "Ефективність використання елементів дистанційного навчання при вивчені інформатики" в повному обсязі.

Завантажити проект:   


Підготувала проект викладач інформатики, Сирота Тетяна Борисівна