Електричне поле

Мета уроку:

навчальна:визначити рівень засвоєння матеріалу учнями з теми «Електричне поле», оцінити знання учнів з даної теми.

розвиваюча:розвивати активність, винахідливість, логічне мислення, увагу, розвивати вміння застосовувати знання у своїй професії, творчі здібності і прагнення пізнавати фізику;

виховна:виховувати любов до фізики як науки, гуманно ставитися до людей науки, наукових відкриттів; підготувати до життя, практичної діяльності.

Тип уроку: підсумково-узагальнюючий

Форма уроку: дидактична гра «Це ти можеш!»

Методи уроку: дидактичні ігри, метод «незакінчене речення», робота в парах.

Обладнання уроку:

дидактичне забезпечення:дидактичні картки з літерами, повідомлення учнів, кросворд (2 варіанти), картки з графічним завданням (2 варіанти), творчі роботи учнів;

матеріальне забезпечення:жетони, восковий павук, паперова квітка, демонстраційний конденсатор, шматочки фольги, картонний хлопчик, дерев’яна дошка, 4 стакани, електрофорна машина;

технічні засоби навчання:  комп’ютер, слайди «Електричне поле», презентація уроку.

Міжпредметні зв’язки: математика, хімія, електротехніка, історія, виробництво.


Завантажити розробку уроку та презентацію: