Загальна характеристика професії

Автослюсар - спеціаліст, який готує машину в дорогу. В автомобільному транспорті професія слюсаря з ремонту автомобілів - це професія №2 після водія, якість і результат роботи якого багато в чому залежить від справності автомобіля.

Щоб автомашина запрацювала, її потрібно зібрати, налагодити, від­регулювати і випробувати, у процесі експлуатації - обслуговувати і ремонтувати. Все це - справа слюсаря з ремонту автомобілів. Чим складніша машина, тим вища кваліфікація слюсаря, і якими б не були досконалими інстру­менти, завжди буде потрібна людина з "розумними" руками. Тому потреба у спеціалістах з ремонту автомобілів буде постійною і, оволодівши цією професією, можна легко працевлаштуватися на різних автопідпрємствах, фірмах автосервісу, автокомбінатах, автопарках, "шляхових допомогах", навіть відкрити свою справу.

Професія автослюсаря вважається престижною.

 

Предмет праці автослюсаря: автомашина, її агрегати, системи, механізми,окремі її прилади, а також частини приладів і деталей.

Основні операції: розбирання, ремонт, складання, ре­гулювання, комплексне вип­робування відповідно до технічних умов ек­сплуатації агрегатів та вузлів автомобілів різних марок.

Знаряддя праці: різноманітні ручні інструменти - ключі і викрутки, молотки, пасатижі, вимірювальні пристрої, пнев­матичне обладнання, стенди, електричні механізми та пристрої тощо.

Встановивши причини неполадок, слюсар розбирає несправні агрегати і вузли, замінює окремі деталі, знову проводить їх збирання і закріплює на своїх місцях, змащує частини, що труться, укладає лінії бортової комунікації. Робота закінчується оформленням необхідної здавальної документації.

Праця автослюсарів вимагає значних фізичних зусиль і напруги. Вони працюють в бригаді або індивідуально. Професію     автослюсаря     можна поєднувати з іншими професіями (наприклад, слюсаря механоскладальних робіт), працювати в інших галузях на­родного господарства (зокрема в машинобудуванні).

 

Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці

Робота автослюсаря здійснюється як у приміщенні (часто неопалюваному), так і на відкритому повітрі.

Робочий день часто не нормований, можлива робота по змінах.

Умови праці: неминуча загазованість повітря. Шум працюючо­го мотору чи пристроїв. Запах палива, мастил, розчинників, фарб, лаків, електроліту тощо. Режим, ритм праці і переміщення в просторі - вільні.

Робоча поза невизначена (залежно від типу виконуваних опе­рацій). Це створює несприятливі статичні навантаження на тазові і шийні м язи, м'язи спини та живота.

У зв'язку із неспри­ятливими температурними умовами праці можливі застудні зах­ворювання в холодний період року. При недотриманні гігієни рук внаслідок роботи з різними мастилами та промасленими деталя­ми можуть спостеріга­тися шкірні ін­фекції. Можливі трав­ми механічного харак­теру.

Професійних захворювань у роботі слю­саря з ремонту автомобілів немає.

Внаслідок   великих фізичних зусиль слюсарями з ремонту автомобілів переважно працюють чоловіки.

 

Вимоги професії до особистості працівника.

Робота слюсаря з ремонту автомо­білів підійде фізично міцним молодим людям, терплячим, захопленим тех­нічним конструюванням, автомото-спортом, кмітливим, схильним до твор­чості, винахідливості.

Для виконання професійних обов'язків працівникові необхідні:

-                Гострота і точність зорового, слу­хового і дотикового сприйняття.

-                Добра координація рухів пальців і рук.

-                Стійка нервова система.

-                Гострота зору та точність зорового розпізнавання.

-                Гострий "технічний" слух.

-                Висока точність і координація рухів.

-                Аналітичне, логічне, технічне мис­лення і просторова уява.

-                Емоційна стійкість, врівноваженість.

-                Терпіння і наполегливість.

-                Доброзичливість у ставленні до людей.

-                Витривалість, відповідальність, організованість.

Психологічними протипоказаннями до професії слюсаря з ремонту автомобілів є неуважність, емоційна нестабільність, слабка зосередженість.

 

Протипоказання до навчання та професійної діяльності.

Медичні протипоказання:

-                Серйозні захворювання органів ди­хання, серцево-судинної, гормональної систем та нирок.

-                Пошкодження верхніх та нижніх кін­цівок з помірним порушенням рухової та опорно-статичної функцій.

-                Погіршення стану зору та слуху.

-                Хронічні гастрити.

-                Захворювання шкіри.

Не можуть бути допущені до навчан­ня та роботи особи, яким характерні:

-                Відсутність спритності рухів.

-                Неуважність.

-                Висока ступінь неврівноваженості.

-                Недостатня точність і обсяг рухової пам'яті.

-                Емоційна нестабільність.

-                 

Заробіток та перспективи зайнятості.

Найчастіше застосовується погодинно-преміальна, підрядно-преміальна системи оплати праці.

Середній заробіток також залежить від кваліфікаційного розряду і складності виконуваних робіт.

Потреба в хороших автослюсарях постійно збільшується, оскільки постійно збільшується і урізноманітнюється автомобільний парк України.

Тому ймовірність працевлаштування після навчання висока.

Набуті професійні знання слюсар з ремонту автомобілів може реалізувати і в інших професіях.