ЕЛЕКТРОЗВАРНИК РУЧНОГО ЗВАРЮВАННЯ


Загальна характеристика професії:
Професія електрозварник – відповідальна, творча, віртуозна, від якості роботи залежить довговічність та стійкість будівельних конструкцій та споруд, термін служби різної техніки.

 • Зварювальні роботи виконуються в промисловості, на будівельних майданчиках, в машинобудуванні, суднобудуванні, космічній галузі, в енергетиці, нафтопереробній промисловості, сільському господарстві.
 •   Електрозварник повинен бути зібраним, акуратним в роботі, відповідальним, наполегливим, мати силу волі. Головними психологічними показниками повинні бути врівноваженість, уміння зосереджуватися, мати добру зорово-моторну координацію, світлочутливість, витривалість.

Професійні знання та вміння:

Сучасний зварник повинен вміти:
Виконувати ручне дугове зварювання деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з конструкційних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів і складних деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з вуглецевих сталей першої-четвертої групи зварюваності у всіх просторових положеннях зварного шва. Виконувати ручне, кисневе,  плазмове, газове прямолінійне, фігурне різання, різання бензорізальними та газорізальними апаратами на переносних, стаціонарних і   плазморізальних машинах, у різних положеннях складних деталей з різних сталей, кольорових металів і сплавів за розміткою.
 • Виконувати киснево-флюсове різання деталей з високо-хромистих і хромисто-нікелевих сталей і чавуну. 
 • Виконувати автоматичне і механізоване зварювання середньої складності та складних апаратів, вузлів, конструкцій, трубопроводів з різних за хімічним складом  сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів.
 • Виконувати автоматичне зварювання відповідальних, складних будівельних і технологічних конструкцій, які працюють в умовах динамічних навантажень.
 • Виконувати ручне електродугове, повітряне стругання складних і відповідальних деталей з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів у різних положеннях.
 • Зварювати конструкції з чавуну.
 • Наплавляти дефекти складних деталей машин, механізмів, конструкцій і відливок під механічне оброблення та  пробний тиск.
 • Виконувати  гаряче плавлення складних і відповідальних конструкцій.
 • Читати креслення складних зварних металоконструкцій (з наявністю основних місцевих і додаткових проекцій).

 Сучасний зварник повинен знати:

 • будову різної електрозварювальної і газорізальної апаратури, плазмотронів, автоматів та напівавтоматів для механізованого зварювання в середовищі захисних газів і під шаром флюсу,
 • особливості зварювання та електродугового стругання на змінному і постійному струмі;
 • основні закони електротехніки  у межах роботи, яку виконує;
 • види дефектів у зварних швах і методи щодо їх запобігання і усунення;
 • основи знань про зварюваність металів;
 • механічні властивості металів, які зварює;
 • принцип підбирання режиму зварювання за приладами;
 • марки і типи електродів;
 • основи знань про методи одержання та зберігання найбільш розповсюджених газів: ацетилену, водню, кисню, пропан-бутану, які використовуються під час газового зварювання;
 • процес газового різання легованої сталі, кольорових металів і сплавів.

Медичні протипоказання:

 • органічні захворювання і виражені функціональні порушення центральної нервової системи;
 • психічні захворювання, наприклад, епілепсія;
 • захворювання серцево-судинної, ендокринної систем;
 • виражені захворювання верхніх дихальних шляхів;
 • хронічні захворювання печінки і часто рецидивуючі захворювання жовчовивідних шляхів;
 • виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки;
 • захворювання органів слуху;
 • хронічні захворювання шкіри;
 • алергічні захворювання.


ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯЕлектромонтер вміє виконувати нескладні роботи на відомчих електростанціях, регулювати навантаження електроустаткування, проводити ремонт та обслуговування сонячних та вітрових енергоустановок, виконувати такелажні операції з використанням вантажопідйомних машин, проводити ремонт трансформаторів, перемикачів, реостатів, постів керування, виявляти та усувати відмови, несправності та пошкодження електроустаткування, раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці.


Загальна характеристика професії:

Виконує окремі нескладні роботи з ремонту та обслуговування електроустаткування, монтує і ремонтує розподільні коробки кле-мників, запобіжних щитків та освітлювальної арматури. Очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистить контакти і контактні поверхні. Здійснює оброблення, зрощування, ізолювання і па-яння проводів. Прокладає встановлювальні проводи і кабелі. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки. Виконує прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикає і вимикає електроустаткування і виконує прості вимірювання. Працює пневмо- та електроінструментом. Виконує такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряє і вимірює опір ізоляції розподільної мережі статорів та роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, уводів і виводів кабелів.
              Виробляє заміну обмотки запасними секціями, з'єднує схеми і кріпить обмотку. Відновлює ізоляцію. Працює на ізолювальних станках по накладенню ізоляції на фасонні і круглі проводи. Відновлює обмотувальні проводи, вживані. Накладає ізоляцію гарячим і холодним способами із застосуванням пристосувань. Просочує, сушить і запікає обмотки і ізоляцію по встановленій технології.

Обслуговує силові та освітлювальні установки, відомчі електростанції, трансформаторні підстанції; проводить на них ревізію трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них. Перевіряє, розбирає і збирає схеми управління апаратурного і релейного захисту. Замінює контрольно-вимірювальні прилади і вимірювальні трансформатори. Усуває несправності в схемах і пристроях енергоустаткування підстанцій і технологічних машин і агрегатів, при-ладів автоматики і телемеханіки. Проводить налагоджування, регулювання і ремонт схем технологічного обладнання, а також автоматичних ліній, апаратів і приладів управління на агрегатах з програмним управлінням. Випробовує електродвигуни, електроапарати і трансформатори. Виконує роботи в розподільних приладах без зняття напруги.

Вимоги до професійної підготовки. Повинен знати:

 • основні закони електротехніки;
 • конструктивний пристрій обмоток ізоляції;
 • ознаки пошкоджень обмоток і ізоляції, а також способи їх усунення;
 • послідовність операцій при ремонті обмоток і ізоляції;
 • обладнання, спеціальні пристосування і оснащення, контрольно-вимірювальні прила-ди;
 • електротехнічні матеріали і вимоги, що пред'являються до них;
 • правила техніки безпеки;
 • основи електротехніки, телемеханіки і електроніки;
 • електричні схеми енергоустаткування, що обслуговується або дільниці;
 • прийоми знаходження і усунення несправностей в електромережах, електромашинах і апаратах;
 • схеми телеуправління і автоматичного регулювання, способи їх наладки;
 • методи проведення випробувань енергоустаткування, кабельних і повітряних мереж;
 • правила техніки безпеки.

Вимоги до професійної підготовки. Повинен уміти:

 • виконувати окремі роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування;
 • монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури;
 • очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей;
 • чистити контакти і контактні поверхні;
 • здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В.
 • прокладати установочні проводи і кабелі;
 • виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування;
 • вмикати і вимикати електроустаткування та виконувати прості вимірювання;
 • працювати з пнемо - і електроінструментом;
 • виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги;
 • перевіряти і вимірювати  опір ізоляції розподільної мережі, статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, вводів і виводів кабелів.

Медичні протипоказання. Робота не рекомендована людям, які страждають на захворювання:

 • захворювання серця або порушення артеріального тиску;
 • нервово-психічні розлади;
 • судоми, втрати свідомості;
 • некоректоване зниження гостроти зору;
 • порушення кольоророзпізнання, бінокулярного зору;
 • розлади слуху;
 • вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги;
 • тремтіння рук; розлади координації рухів;
 • боязнь висоти;
 • захворювання хребта, суглобів або нижніх кінцівок;
 • хронічні інфекційні захворювання;
 • алергії;
 • шкірні захворювання;
 • захворювання органів дихання;
 • захворювання органів травлення і виділення;
 • цукровий діабет;
 • виражені фізичні недоліки.

Перспективи зайнятості

      Перспективи щодо працевлаштування після оволодіння професією у електромонтера вагомі та стабільні, а ризик безробіття незначний.
      Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – одна з провідних на промислових підприємствах, у будівельних організаціях та організаціях комунального господарства. Разом з тим вона застосовується практично в усіх галузях господарства і потреба у електромонтерах постійна.
       У сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс відкрити власну справу, пропонуючи населенню послуги щодо обслуговування та ремонту електрообладнання та інструментів здебільш побутового характеру: встановлення та ремонт побутової електротехніки, електроосвітлювального устаткування, прокладання та заземлення електропроводів, кабелів, обслуговування діючої техніки, встановлення та підключення до мережі лічильників, світильників тощо.

    Висококваліфіковані електромонтери з практичним досвідом роботи за суміжними спеціальностями мають можливість у порядку міждержавного обміну робочою силою працевлаштуватися за межами України.