ВЕРСТАТНИК ШИРОКОГО ПРОФІЛЮ
Загальна характеристика професії

Верстатник широкого профілю працює на металообробному виробництві, в ремонтних майстернях, ремонтних цехах різних виробництв. Спеціальність виникла у зв'язку з необхідністю оперативного виготовлення невеликих партій деталей різної складності для ремонту верстатів і механізмів. Верстатник широкого профілю обробляє деталі з металу і інших матеріалів на токарних, фрезерних, свердлувальних і шліфувальних верстатах.

Керуючись кресленням деталі, визначає послідовність її виготовлення. Підбирає необхідні для цього інструменти. Використовує довідники і проводить необхідні розрахунки. Вибирає режим різання, проводить наладку верстата, встановлює інструмент і заготівку, проводить обробку деталі. Вивірює за допомогою оптичних приладів розміри деталі і якість її обробки. Використовує ручні інструменти, механічне устаткування (токарні, свердлувальні, фрезерні, шліфувальні верстати) і вимірювальні прилади.

Праця верстатника

Верстатник працює в закритому приміщенні, при хорошому освітленні, нормальній температурі повітря.  Робота верстатника кваліфікується як праця середньої важкості. Вона добре механізована, виконувати її можуть як чоловіки, так і жінки. Працює верстатник, в основному, стоячи.

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову, кінематичні схеми, правила перевірки на точність та налагодження верстатів, які обслуговує; конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв; будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів; геометрію, правила заточування, доведення, встановлення, маркування та основні властивості матеріалів різальної частини стандартного і спеціального різального інструменту; характеристику абразивного інструменту; правила визначення оптимальних режимів різання за довідниками і паспортом верстату, вимоги з електротехніки; правила перевірки шліфувальних кругів на міцність; квалітети і параметри шорсткості, технічне креслення.

Повинен уміти: обробляти деталі на токарних,  фрезерних,  свердлувальних,  та  шліфувальних верстатах  із застосуванням охолоджувальної рідини, різних різальних інструментів та універсальних пристроїв. Нарізати різьби діаметром понад 42 мм на свердлильних верстатах; нарізати двозахідну зовнішню і внутрішню різьбу, різьбу трикутного, прямокутного, напівкруглого профілю, упорні та трапецоїдні різьби на токарних верстатах. Фрезерувати відкриті та напіввідкриті поверхні різних конфігурацій та сполучень, різьби, спіралі, зубці зубчастих коліс та рейок. Шліфувати і нарізати рифлення на поверхні бочки валків на шліфувально-рифельних верстатах. Установлювати великі деталі складної конфігурації, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах. Налагоджувати верстати, які обслуговує. Визначати послідовність переходів та виконувати необхідні технічні розрахунки, що пов’язані з обробкою деталей. Читати робочі креслення деталей. Користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

-  раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

-  додержуватися вимог технологічного процесу;

-  не допускати браку в роботі;

-  знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

-  використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожеж, аварій, повень, тощо);

-  застосовувати на практиці інформаційні технології.

 

Специфічні вимоги

 Вік:  по закінченні терміну навчання –  не менше 16 років.

 Стать:  жіноча, чоловіча.

 Медичні обмеження.

 

Перспективи працевлаштування

Професія верстатника назвичайно перспективна.

Працюючи на токарних і фрезерних  верстатах,  оволодівають такими суміжними професіями, як шліфувальник, свердлувальник  і таким чином стають спеціалістами широкого профілю. Верстатник — одна з найбільш відомих і популярних професій. Необхідність у цих фахівцях постійна.

У промисловості та сільському господарстві, в медицині і наукових лабораторіях, у космосі і під водою — всюди служать деталі, зроблені умілими руками робітника-верстатника

Заробітна плата верстатника залежить від кваліфікації і складності виконуваної роботи. На підприємствах, крім цього, діє система матеріального заохочення: премії за виконання виробничих планів, за хорошу якість продукції, за раціоналізацію і винахідництво та інші форми.