ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИКЗагальна характеристика професії.

З відновленням фабрик, заводів в Україні активно розвивається промисловість. Великим попитом користується професія електрогазозварник, ще зовсім недавно не досить престижна. Зварювання - надійний та економічний спосіб нероз'ємного з'єднання деталей машин, конструкцій та споруд. Суть його - в утворенні   міцних зв'язків між атомами і молекулами з'єднувальних тіл завдяки місцевому зчепленню під тиском чи особливому виду деформацій. Неможливо уявити сучасне навколишнє середовище, без застосування такого міцного і доступного способу з'єднання, як зварювання.

Ще в прадавні часи люди використовували паяння для виготовлення зброї, ювелірних виробів, знарядь праці. Поступовий розвиток ливарної справи привів до виникнення ливарного зварювання. Ливарне зварювання використовувалось для виго­товлення виробів з міді, олова, срібла та золота. Пізніше почали використовувати залізо, яке через високу температуру плавлення не піддавалось обробці. Пройшло багато поколінь металообробників поки винайшли горнове зварювання заліза. Але металообробники не стояли на досягнутому, тому винайшли електричне дугове зварювання. Наприкінці XIX століття французький хімік Ле-Шательє винайшов ацетилено-кисневе полум'я, а на початку XX французькі інженери Пінар і Фуше застосували його для зварювального пальни­ка. Так почалося промислове освоєння газового зварювання.

Саме в Україні вперше в світі були розроблені та стали використовуватися електричні контактно-стикові зварювальні машини та машини для точкового та багатоточкового електричного зварювання, автоматичні зварювальні апарати, створені Є.О. Патоном. Розроблені технології, створені устаткування і матеріали, що дозволяють виконувати зварювання в найрізноманітніших умовах:

  • на землі;
  • під водою;
  • в космічному просторі.

Зварювання необхідне майже у всіх галузях господарчого комплексу, воно і надалі буде розвиватися і вдосконалюватися.

 

Санітарно-гігієнічні умови та безпека праці.

Робота електрогазозварника проходить в найрізноманітніших місцях: у виробничому цеху, в полі, на висоті, під землею.

Професія зварника в основному чоловіча, праця жінок на зварювальних роботах в зв'язку з підвищеною важкістю і шкідливістю обмежена.

До виконання зварювальних робіт допускаються особи не молодші 18 років, які мають кваліфікаційне посвідчення і пройшли інструктаж з техніки безпеки та медичний огляд. Електрогазозварник має 7-годинний робочий день, до відпустки додається   певна кількість днів за шкідливі умови праці. Передбачені пільги в пенсійному забезпеченні. Безпека в роботі електрогазозварника досягається за рахунок ретельного дотримання відповідних правил і стану зварювального устаткування. Газозварник працює у спецодязі з цупкої тканини, брезентових рукавицях, захисних окулярах закритого типу з склом-світлофільтром.

 

Вимоги професії до особистості працівника.

Успішно працювати електрогазоз­варником зможе не кожний. Ця професія вимагає від працівника певних індивідуально-психологічних   якостей. Електрогазозварник повинен мати добру зорову, короткочасну та оперативну пам'ять, зосередження та стійкість уваги, практичне мислення, розвинену   просторову уяву,   високий невербальний інтелект. Електрогазозварник - це емоційностійка, вольова, спокійна і впевнена в собі людина.   Зварнику повинні   бути притаманні   самостійність,   рішучість, акуратність в роботі зібраність, наполегливість   у   подоланні   труднощів, відповідальність.

Ця професія більше підходить молодим людям, які мають навички роботи з технікою, з рішучим, цілеспрямованим характером, сильною волею і самодисципліною.

 

Протипоказання до навчання та професійної діяльності.

Професія електрогазозварника не рекомендується особам з порушенням ЦНС, з психічними захворюваннями, захворюваннями опорно-рухового апарату, верхніх дихальних шляхів, печінки та жовчовивідних шляхів, шлунку, ендокринної, сечовидільної, та серцево-судинної системи, органів зору, слуху, порушенням функцій вестибулярного апарату, з хронічними захворювання шкіри та алергічними захворюваннями.

Люди з неврівноваженою нервовою системою, емоційно нестабільні, розсіяні, з нестійкою увагою, заторможені у прийнятті рішень, які мають недостатню швидкість і точність сенсомоторних реакцій, безвідповідальні при виборі професії електрогазозварника матимуть труднощі в навчанні і трудовій діяльності.

 

Заробіток та перспективи зайнятості.

Заробіток електрогазозварника залежить від обсягів виконуваних робіт, кваліфікаційного розряду, форми власності та спеціалізації підприємства (організації, установи), де він працює. Початковим кваліфікаційним розрядом робітника є І, найвищим - VI. Кожному розрядові відповідає тарифна ставка. Чим вищий розряд, тим вона вища. Заробіток електрогазозварників у різних регіонах України коливається і може значно відрізнятися від середніх показників. В сучасних умовах потреба у робітниках цієї професії постійна і має тенденцію до зростання. У переважній більшості регіонів України електрогазозварники без особливих ускладнень знаходять роботу в будівельних організаціях, на фабриках, заводах, в авторемонтних майстернях та станціях технічного обслуговування тощо. Таким чином, професія електрогазозварника має сталий попит на ринку праці.

Ризик безробіття у зварників мінімальний і пов'язаний перш за все з недостатньою кваліфікацією та досвідом роботи.
СЛЮСАР ІЗ СКЛАДАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ


Загальна характеристика професії.

Слюсар - дуже поширена багатопланова професія. Існує широкий спектр слюсарних робіт, тому вони спеціалізуються з одного виду робіт.

Історія професії починається в середині XX ст. коли розвиток металургії дав можливість застосовувати в металевих конструкціях міцну низьколеговану сталь, що істотно полегшило масу конструкцій і дозволило створювати споруди більших розмірів. Сучасні архітектори люблять використовувати метали для додання будівлям унікального вигляду. Каркаси хмарочосів і дротяний скелет залізобетону, основа для скління, вентиляційні і труби опалення, покрівля - це далеко не повний список виробів, в яких без металу не обійтися.

Слюсар із складання металевих конструкцій задіяний при монтажі різноманітних конструкцій типу каркасів, мостів, естакад, трубопроводів, резервуарів тощо.

Широкого застосування професія набула на підприємствах машинобудівної, суднобудівної, транспортної, хімічної, будівельної, енергетичної галузей.

Металеві конструкції застосовують у всіх видах будівельних та інженерних споруд. Завдання слюсаря із складання металевих конструкцій полягає в тому, що він комплектує заготовки з прокату різної форми, обробляє, підганяє і за допомогою зварювальних, клепальних та інших операцій з’єднує деталі у різні конструктивні елементи та комплекси.

 

Повинен вміти.

Слюсар виконує операції, в основі яких є холодна обробка металів, а саме розмічання, різання, гнуття, обробка отворів, нарізання різьби тощо. Відповідно до властивостей матеріалів слюсар із складання металевих конструкцій вибирає інструмент, пристосування, встановлює послідовність складання конструкції та здійснює контроль згідно технічних умов креслення.

У своїй роботі слюсар із складання металевих конструкцій використовує 4 групи інструментів, а саме: різальний, вимірювальний, контрольний та слюсарно-монтажний. На сучасному етапі більшість інструментів є механізованими.

Якісне складання конструкцій неможливе без застосування різноманітних пристроїв, серед яких плити, кондуктори, шаблони, стапелі тощо.

Для того, щоб отримати заготовки потрібного розміру використовуються гільйотинні ножниці, комбіновані прес-ножиці, дискові плити тощо. Безпосередньо складання виконується за допомогою збирального та іншого обладнання.

Для складання металевих конструкцій слюсарю потрібно уявляти, як буде виглядати і функціонувати майбутня конструкція. Крім вміння читати креслення робітник повинен мати просторову уяву і мислення. Знання властивостей конструкційних матеріалів, хімії, фізики, математики будуть постійними помічниками у його трудовій діяльності.

 

Вимоги професії до особистості працівника.

Для точного стикування деталей потрібно мати розвинутий окомір, гарну координацію рухів, вміти точно і тонко дозувати зусилля. В той же час слюсар із складання металевих конструкцій повинен мати фізичну силу і витривалість.

 

Протипоказаннями до роботи за професією:

-       захворювання серцево-судинної системи;

-       опорно-рухового апарата;

-       порушення зору, слуху;

-       захворювання легень і дихальних шляхів;

-       нервово-психічні захворювання.

 

Перспективи зайнятості.

За сучасної ринкової економіки металоконструкції потрібні дедалі в більших масштабах, як при складання простих так і при спорудженні промислових будівель, ліній електропередач, ангарів, критих ринків. Потреба в робітниках такої професії постійно зростає.

Слюсар із складання металевих конструкцій може перекваліфікуватися на слюсаря-монтажника, слюсаря-ремонтника, слюсаря-механоскладальних робіт тощо.