Загальна характеристика професії

Слюсар з механоскладальних робіт - основна діюча особа при створенні готового виробу. Він здійснює зборку машин і механізмів з деталей, отриманих з інших цехів підприємства чи з інших підприємств. Щоб зібрати готовий механізм треба спочатку вивчити креслення, підготувати деталі, потім зібрати окремі вузли, відрегулювати, тобто перевірити правильність взаємодії зібраних деталей і вузлів і, нарешті, провести іспит зібраного виробу. Іноді підгін деталей вимагає припасування їхніх розмірів до необхідних. Слюсарю-збирачу приходиться за допомогою спеціальних слюсарних інструментів здійснювати доведення деталей. Припасування деталей вимагає від слюсаря знання властивостей металів і сплавів, а також володіння усіма видами слюсарних робіт, пов'язаних з обробкою деталі. З'єднання деталей у вузли і надалі в конструкції відбувається шляхом запресовування, пайки, зварювання, а також за допомогою болтів, шпонок, різьблення, заклепок і інших способів кріплення в залежності від механізму, що збирається. Наприклад, при зборці корпуса судна слюсарю необхідно користатися молотками різного калібру, зварювальними інструментами, а при зборці радіотехнічної системи - викрутками, паяльником, напилком. У більшості виробництв значна частина складальних робіт відбувається автоматизованим способом.

Слюсарі високого розряду роблять статичне і динамічне регулювання складних деталей і вузлів, роблять розрахунок зубцюватих зчеплень, виявляють і усувають дефекти зборки, беруть участь у складанні паспорта на вироби, що збираються і випробуються.

Умови праці.

Як правило, зборка виробів і механізмів проводиться в приміщенні. Освітленість, наявність шуму й інших перешкод, конкретні умови зборки (проводиться вона на окремому робочому місці, чи на конвеєрі, на спеціальних кріпленнях) - залежить від виду виробництва (розміру механізмів, що збираються, їхньої унікальності чи потоковості й ін.)

 

Вимоги професії до особистості працівника.

Для успішної професійної діяльності необхідні достатня фізична сила, гарна м'язова чутливість, рухливість кистей, пальців рук і погодженість їхніх рухів, гарний лінійний і об'ємний окомір. Важливими якостями є здатність до концентрації уваги, гарна образна пам'ять, розвите технічне і наочно-діюче мислення, просторова уява (уміння подумки маніпулювати об'єктами, здатність уявляти їх у різних проекціях). Для успішного виконання усіх видів робіт потрібне знання основ фізики (особливо механіки, гідравліки, радіоелектроніки), математики (геометрії, тригонометрії), технічного креслення. Необхідна підготовка в області технології металів (хімія), знання принципів роботи машин, механізмів, верстатів. Потрібно володіння контрольно-вимірювальними інструментами, володіння навичками обробки металів, їхньої розмітки, термообробки, зварювання, опору механічним впливам

(свердлінню, шліфуванню й ін.).

 

Протипоказання до навчання та професійної діяльності.

Захворювання серця, суглобів, легень і дихальних шляхів, хвороби опорно-рухового апарата, шкіри, дефекти зору і слуху (низька гострота зору, нестійкість ясного бачення і т.п.), алергія на запахи олій, емульсій і т.д., нервово-психічні захворювання.

 

Перспективи зайнятості.

              Області застосування, можливі місця роботи: виробничі підприємства, заводи, слюсарні ремонтні майстерні; машинобудування, суднобудування, дизайн інтер'єрів і фасадів будинків.
Спілкування в праці: слюсарі-збирачі часто працюють бригадами і користаються допомогою фахівців інших профілів. Тому їм необхідно уміння працювати в команді, розвите почуття відповідальності не тільки за свою ділянку роботи, але і за роботу всієї бригади в цілому.
Домінуюча професійна спрямованість - людина-техніка.
             Перспективи професійного росту і кар'єри: підвищення розряду, заробітної плати, складності виконуваних робіт; можливий адміністративний ріст, підвищення кваліфікації (технікум, інститут), розширення професійних перспектив за рахунок збільшення видів виконуваних робіт, перекваліфікація в родинні професії.
Професія затребувана на ринку праці.